แต่แรกทำดีตอนหลังทำเสีย<<<อันนี้เอามาจากเน็ตน่ะ

คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-21T10:49:51+07:00
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T14:45:16+07:00