คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T02:35:51+07:00
อากาศอิ่มตัวคืออากาศที่ไม่สามารถรับไอน้ำจากด้านนอกได้อีกค่ะ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:19:40+07:00
สภาวะที่อากาศไม่สามารถรับภาวะได้อีกแล้ว
(จำง่ายๆ อิ่มคือกินไม่ไหว)