คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T18:59:50+07:00
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T12:07:50+07:00
ละครพูดเริ่มในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับความนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว