คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T19:09:22+07:00
การลบเอกนามต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกัน การคล้ายกันคือต้องมีตัวแปรเหมือนกัน หรือต้องเป็นตัวแปรชุดเดียวกันหมด  ยกตัวอย่างเช่น 4x คล้ายกับ 9x,10x,-5x เป็นต้น
การลบเอกนามง่ายมากค่ะ อย่าเช่นโจทย์นี้ 2x กับ 3x
อย่างเช่น*
ก็นำ 3x มาเปลี่ยนด้านหลังนั่นคือ 3x ให้เป็นจำนวนตรงข้าม แล้วโจย์ลบให้เป็นโจทย์บวกค่ะ ซึ่งก็จะกลายเป็นแบบนี้ 2x + (-3x) ก็จะเท่ากับ (-1x)ค่ะ