คำตอบ

2014-02-20T19:27:32+07:00
ก็คลื่นตามขวาง อนุภาคตัวกลาง จะสั่นตั้งฉากกับเเนวของคลื่น และก็จะไม่เคลื่อนที่ (การกระจัดเเนวรายเป็น 0) 

ส่วนตามยาว จะสั่นเเนวเดียวกับคลื่นค่ะ
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T19:30:01+07:00
คลื่นตามยาว คือ คลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางที่เคลื่นที่ผ่านมีการเคลื่อนที่กลับไปในทางเดียวกันกับทิศทางของการเคลื่อนของคลื่น เช่น คลื่นเสียง คลื่นในสปริง เป็นต้น

คลื่นตามขวาง คือ คลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางที่เคลื่อนผ่านมีการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนของคลื่น เช่น  คลื่นน้ำ