ผู้ชายตาชั้นเดียวแต่งงานกับผู้หญิงตาชั้นเดียวเหมือนกันปรากฏว่า ลูกคนแรกมีตา 2 ชั้น โอกาสที่ลูกคนที่2มีตาชั้นเดียวและคนที่3มีตา2ชั้น มีค่าเท่าใด

1

คำตอบ

2014-02-22T16:50:33+07:00
เราว่าเปอร์เซนที่ลูกคนที่2จะมีตาชั้นเดียวประมาณ50%และเปอร์เซนที่ลุกคนที่3จะมีตา2ชั้นมี90%ละมั้งค่ะ