คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T19:33:03+07:00
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-23T11:30:19+07:00
คลื่นกลหรือคลื่นยืดหยุ่น เช่น คลื่นเสียง คลื่นน้ำ คลื่นในเส้นเชือก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่อาศัยตัวกลาง เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุ