หากต้องการเขียนแรงบันดาลใจของตัวเองในการเรียนภาษาจีน ควรเขียนอย่างไร?

2

คำตอบ

2014-02-20T19:39:43+07:00
เขียนตามที่เราตั้งใจและคิดไว้ ว่าเราเรียนทำไม มันต้องมีเหตุผลสิ จริงไหม