จงหาความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นวงกลม
จุดศูนย์กลางที่ (2,-3) รัศมี 4 หน่วย

1

คำตอบ

2014-02-20T20:03:23+07:00