ช่วยทำการบ้านหน่อยค่ะ

คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือภัยธรรมชาติที่ตนสนใจ มา 1 ภัยธรรมชาติ ให้บอกสาเหตุ แนวทางป้องกันและระวังภัยนั้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T20:07:11+07:00
ภัยที่น่าสนใจที่สุดพี่ว่าสึนามินะ เป็นภัยที่รุนแรงและสะเทือนใจชาวไทยมากที่สุด 

สึนามิมีสาเหตุมาจากการที่เปลือกโลกเคลื่อนตัวทำให้ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากและส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

แนวทางป้องกันขณะนี้ยังไม่มีที่ได้ผลค่ะเพราะเกิดจากธรรมชาติล้วน ส่วนวิธีระวังภัยนั้นตามแนวชายหาดจะมีหอคอยระวังภัยเพื่อดูการผิดปกติหลังแผ่นดินไหว เมื่อไม่ปลอดภัยจะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ที่อยู่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงโดยเร็วที่สุดจ้า
ขอบคุนค่า พี่ช่วยอีกแล้ว
ถ้าว่างๆ ตอบได้ก็ช่วยล่ะค่ะ 555555
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:15:13+07:00
ภัยธรรมชาติ  
ไฟป่า
สาเหตุการเกิดไฟป่า 
มนุษย์จุดไฟ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการทำไร่เลื่อนลอย
วิธีป้องกันไฟป่า
1. ดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า เก็บกวาดพื้นที่ให้โล่งเตียน มิให้มีใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งกองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟปะทุและลุกลามอย่างรวดเร็ว
 2. สร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หมั่นเก็บกวาดและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้ กิ่งไม้แห้งและหญ้าที่ทับถมบนแนวกันไฟ และระวังมิให้ต้นไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ หากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามผ่านข้ามแนวกันไฟไปได้
3. เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟในป่าเป็นพิเศษ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนหญ้าแห้ง หากก่อกองไฟหรือประกอบอาหารในป่า ควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หลังใช้งานเสร็จแล้วควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง
4. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า เช่น เผาขยะหรือตอซังข้าวบริเวณริมข้างทาง เป็นต้น