ถ้าเขาถามว่าเราพูดอังกฤษได้ไหม ตอบ นิดหน่อย นี่ little ได้เปล่าคะ

2

คำตอบ

  • juney
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T20:02:33+07:00