พารามีเซียมที่เลี้ยงในน้ำเลี้ยงชนิดหนึ่ง มีการบีบตัวของคอนแทร็กไทลืแวคิวโอลX ครั้ง/วินาที ถ้าต้องการให้น้ำที่เลี้ยงมีแรงดันออสโมซิสสูงขึ้น จะต้องเติมสารใด และการบีบตัวของคอนแทร็กแวคิวโอลจะเป็นอย่างไร?

1

คำตอบ

  • sunsquare
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-24T18:00:59+07:00
อาจจะเติมเกลือ เพื่อเพิ่มแรงดันออสโมซิส และการบีบตัวจะช้าลง คือ น้อยกว่า x ครั้ง/วิ