คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T20:03:48+07:00
การบอกปริมาณความชื้นในอากาศ นิยมทำอยู่ 2 วิธี
1 ความชื้นสัมบูรณ์ สามารถหาได้จากมวลของไอน้ำที่อยู่ในอากาศ (หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  ซึ่งถ้าในอากาศมีไอน้ำอยู่มากจนไม่สามารถรับไอน้ำได้อีกแล้ว จะเรียกว่าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ซึ่งปกติจะเกิดได้ในระบบปิด
  เช่น น้ำในขวดจะมีการระเหยเท่าๆ กับที่ควบแน่นเป็นน้ำ นั่นคืออากาศนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำ
2. ความชื้นสัมพัทธ์ ปกติแล้วในระบบเปิด ในอากาศจะมีที่ว่างพอที่จะรับไอน้ำที่ระเหยไปได้อีก แต่จะต่างกัน เช่นในฤดูหนาว อากาศแห้ง
  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ น้ำจะระเหยได้ง่าย แม้ว่าอากาศจะเย็นก็ตาม ดังนั้นความชื้นสัมพัทธ์ จะหาจาก อัตราส่วนระหว่างไอน้ำที่มีอยู่จริงใน
  อากาศขณะนั้นเทียบกับไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน คิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์โดยคูณด้วย 100
  ยิ่งความชื้นสัมพัทธ์สูงเท่าใดน้ำจะยิ่งระเหยได้ยากขึ้น เช่นในฤดูฝน แม้เหงื่อออกมากก็ไม่เย็นนักเพราะระเหยได้ยาก เสื้อผ้าก็แห้งยากด้วย