คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T20:10:11+07:00
ตามพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่า อการอยากจัด หรือกระหายจัด มีความรู้สึกกระหายอย่างมาก (ใช้มากเฉพาะในทางอาการเสพติดหรือในทางกามคุณ)
เพศสัมพันธ์นั่นล่ะค่ะ
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T20:12:24+07:00