คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T20:31:51+07:00
เอ่อ กร กล กว มันเป็นคำควบแท้นี่คะ ยกตัวอย่างเช่น แกว่งไกว กวาด กลับ กลอก กลาด เกลื่อน กราบ กราย กริบ กราน
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T20:51:00+07:00
คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะต้นนำหน้าตัว ร.เรือ แล้วจะออกเสียงแค่ตัวหน้า หรือบางทีออกเสียงเป็น ซ.โซ่ เช่น ทรวดทรง จริงจัง ทราย  ทราบ เศร้า สร้อย สระ สร่าง  อินทรีย์