เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขึ้น รัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังมาแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T02:27:12+07:00
อาจจะใช้ได้แต่ต้องใช้ควบคู่ไปกับนโยบายการเงินเพราะนโยบายการคลังไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยเรื่องนี้โดยตรงเท่าไหร่นัก