พีหาให้หน่อยดิแผนผัง
คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่องประโยชน์ของการบริหารจิต และตกแต่งให้สวยงาม
หาให้หน่อยดิครับแผนผังขอแบบ6บรรทัด..+

1

คำตอบ

2014-02-20T20:58:42+07:00
แยกเป็นหัวข้อไปครับ เพราะครูให้ทำเป็นมายด์แมพ
1. ทำให้สมองปลอดโปร่ง
2. ทำให้ผู้ที่นั่งบริหารจิตมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น
3. ทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายจากเรื่องต่างๆ
4. ทำให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วค่อยลงมือ
5. ทำให้ผู้บริหารมีอารมณ์เย็นลง
6. ทำให้ผู้บริหารไม่คิดฟุ้งซ่าน
แล้วยังไงต่อครับ
น้องก็เอาแต่ละข้อที่พี่ให้เขียนไว้รอบหัวข้อหลักที่อยู่ตรงกลางครับ เสร็จแล้ว ตกแต่งได้เลยครับ :)
จะดีหรอครับเห็นเพียนเขียนแต่ละอย่างมากครับหัวข้อละ5บรรทัดล
เห็นเขียนว่าต้องทําอย่างไรบางด้วยล
..