สมการวงรี
ประตูเข้าสวนสนุกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปโค้งวงรี โดยที่ฐานประตูกว้าง 150 ฟุต ตรงจุดกึ่งกลางของฐานประตูสูง 45 ฟุต จงหาความสูงของประตู ณ จุดที่อยู่ห่างจากริมประตู 50 ฟุต ช่วยอธิบายข้อนี้ให้หน่อยนะค่ะ

1

คำตอบ

  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:30:10+07:00