กำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่ ถ้าธนาคารพาณิชย์ขยายเครดิตเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อตลาดการเงิน ระดับรายได้ประชาชาติ และการจ้างงายอย่างไร จงวาดกราฟและอธิบาย

2