คำศัพท์ที่ ผสมกัน 2 คำ แต่ละคำมีความหมาย แล้วพอรวมกันเปลี่ยนความหมาย

2

คำตอบ

2014-02-20T21:00:13+07:00
ต้องการให้ยกตัวอย่างคำ หรืออะไรค่ะ
2 ค่ะ
prefix sufix
เป็น Two-and Three-Word verbs ใช่หรือเปล่าครับ
ก็จะมี put up = postpone
give up = stop doing
take up=begin
throw away=discard
turn down=refuse
break up with = stop dating
get along with=be friendly
put up with=accept a bad situation