คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T22:45:17+07:00
มีชีวิตเพื่อวันข้างหน้า และทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้
อยากมีชีวิต เพื่ออยู่กับคนที่เรารัก และทดแทนพระคุณพ่อแม่
และอยู่รอคนที่จะมาเคียงข้างกาย รอคอยรักแท้ที่มีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากมีชีวิตอยู่เพื่อคนที่รักเรา
  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-21T00:05:41+07:00
ผมมีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่ผมฝัน และมีชีวิตเพื่อทำฝันนั้นให้เป็นจริง