180 องศาคะ
360 องศาเพราะสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีมุมทั้งหมด4มุม =90×4=360

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-27T00:16:56+07:00