คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T02:19:38+07:00
นักการเมืองในแต่ละพรรคมีทั้งด้านดีและด้านเสียแตกต่างกันไปค่ะเราจะตัดสินว่าพรรคไหนดีเลวโดยใช้บรรทัดฐานของตนไม่ได้ ดังนั้น มันเป็นสิ่งที่บุคคลพึงวิเคราะห์เองจะดีที่สุดค่ะ