คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T02:07:44+07:00
พูดให้เข้าใจง่ายๆก็ประชาชนค่ะ ถ้าพูดถึงหลักกฏหมายมันยาวมากๆเลย
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:55:55+07:00
ประชาชนจะมีสิทธิลบล้างรัฐบาลที่ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม(ในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ของ john locke)