คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-21T10:33:34+07:00
เราต้องพิจารณาจากหลายๆอย่างครับ เช่น ถ้าจะพิจารณาจากความจุปอด ก็ไม่สามารถสรุปได้อีกครับ เพราะ กิจกรรมของเพศชายและเพศหญิงจะส่งผลต่อ ความจุปอดมากกว่าเพศ เช่นผู้หญิงที่ว่ายน้ำ หรือ วิ่ง บ่อยๆก็จะมีความจุปอดมากกว่าผู้ชายที่ออกกำลังกาย นานๆทีครับ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:45:40+07:00
ด้านผิวหนังหญิงดีกว่า
ด้านสายตาชายหญิงเท่ากัน
ปอดหญิงดีกว่า
กล้ามเนื้อชายดีกว่า
อาการปวดชายดีกว่า
ปวดหัวชายดีกว่า
การได้ยินหญิงดีกว่า
ทางเดินอาหารชายดีกว่า
ช่องปากหญิงดีกว่า
การนอนชายดีกว่า
สมองหญิงดีกว่า
ซึมเศร้าชายดีกว่า
อายุขัยหญิงดีกว่า
สรุปคือผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้หญิงแต่สุขภาพดีกว่า