อันดับแรกคุณต้องตั้งใจเรียนเวลาครูสอนไม่ว่อกแว่กมีสมาธิห้ามหลับ!!!~ ไม่คุยตอนครูสอน กลับบ้านทบทวนบทเรียนทุกครั้ง ไม่เข้าใจต้องถามครู ต้องตั้งใจ ถ้าคิดว่าทำได้มันก็ทำได้ ต้องใจมุ่งมั้น ทบทวนบ่อยๆ ก็โอเคเอง

คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T15:13:40+07:00
จดเนื้อหาเวลาครูสอนใช้ไฮไลท์ขีดข้อความทำแบบฝึกหัดบ่อยๆจดโน้ตข้อความอ่านหนังสือมากๆลองตั้งคำถามแล้วตอบในเรื่องที่เรียนดูบ้างก็ดีหรือจะอ่านการ์ตูนความรู้จะจำเนื้อหาง่าย≥∨≤