ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
พรรณนามีกี่ประเภทอะไรบ้าง
หลักการเขียนพรรณนามีกี่ข้ออะไรบ้าง
การเขียนย่อความคืออะไร
ใจความคืออะไร
หลักการเขียนบรรยายจากภาพ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ ≥∧≤

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T21:11:51+07:00
การเขียนพรรณนามี2ประเภท คือ เขียนพรรณนาตามความจริง และเขียนพรรณนาตามความรู้สึก
วิธีการเขียน                
        การเขียนพรรณนาเป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ ดังนั้นเวลาเขียนจึงต้องบรรยายสิ่งต่างๆ และสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วย
การเขียนพรรณนา : ใช้อุปมาอุปไมย และ ใช้ถ้อยคำเพื่อให้เป็นภาพ และความรู้สึก เช่น การใช้ระดับคำให้ถูกต้อง การใช้ถ้อยคำเพื่อกระตุ้นอารมณ์ การใช้ถ้อยคำให้เกิดเสียงเป็นต้น
การย่อความ คือ การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้วนำมาเรียงให้โดยใช้คำที่กะทัดรัด สั้นๆ แต่มีความหมายไม่ต่างจากเดิม
ใจความ คือ ส่วนสำคัญของเรื่อง
หลักในการบรรยายจากภาพ คาดว่าน่าจะใช้หลักเดียวกันกับการเขียนพรรณนานะค