.....??
ชื่อไรคะ
ฮัสหม๊ะ
ออม อ้อ ครีม ฟิล์ม เตย เพียว
พลอย หมิว ยา อ๋อม กิ่ง ปิ่น อุ๋งอิ๋ง ขิง

คำตอบ

  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:58:50+07:00
ด.ญ.พรธีรา  เขื่อนสุวงศ์  ( แพน )
ด.ญ.จิดาภา  อดิเทพสถิต ( นิหน่า,น้อยหน่า)
ด.ช.ทศภาค  ไชยวงค์ษา  ( แดง )
  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T19:03:35+07:00