คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T12:43:49+07:00
วิธีนี้ไม่รู้ตรงหรือเปล่า
ถ้า + ให้เอา ผลลัพธ์มาลบกับตัวบวกถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งคือถูก
ถ้า -  ให้เอา ผลลัพธ์มาบวกกับตัวลบถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งคือถูก
ถ้า x  ให้เอา ผลลัพธ์มาหารกับตัวคูณถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งคือถูก
ถ้า หาร ให้เอา ผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งคือถูก