คำตอบ

2014-02-21T20:43:29+07:00
แล้วแต่สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต เช่น เด็กที่ติดเกม เวลาเล่นเมื่อมันส์มากๆอาจจะมีคำด่ามาบ้างค่ะ