เพราะความคิดทีแตกแยก
เพราะว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
อาจจะมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ได้ครับ 555555+

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T23:52:33+07:00
มันช่างเป็นคำถามที่ตอบยากเสียจริง
อาจจะมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ได้ครับ 555555+
2014-02-22T08:11:09+07:00
เพราะว่าคนไทยไม่เข้าใจกันครับ ส่วนหนึ่งหวังผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้ามาบริหารบ้านเมือง ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศแล้วตอนนี้ แต่คนอีกกลุ่มใหญ่ คือประชาชนในประเทศนั้นต้องการให้รัฐบาลลาออก เพราะมีการทุึจริตคอรัปชั่น และการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ครับ
อาจจะมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ได้ครับ 555555+