ข้อใดเรียงลำดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดได้ถูต้อง
1.ป่ามรสุม ไม้พุ่ม ป่าสน ทุนดร้า
2.ไม้พุ่ม ป่ามรสุม ทุนดรา ป่าสน
3.ป่าสน ทุนดรา ไม้พุ่ม ป่าสน
4.ทุกดรา ป่าสน ป่ามรสุม ไม้พุ่ม

ตอบข้อไหน ?

2

คำตอบ

2014-02-22T14:27:06+07:00
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T17:25:18+07:00