-สรุปการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

1

คำตอบ

2014-02-22T13:58:35+07:00
สรุปการเปลี่ยนแปลงการปกครองของปีไหนค่ะ
เอาอันที่มีคณะราษฎร์คะ
อ๋อค่ะ
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3