เข้าใจกันผิด
เพราะคนเราแต่ละคนมีความคิด และวิสัยในการมองอะไรๆ แตกต่างกัน

คำตอบ

2014-02-22T15:52:06+07:00
อาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงเกิดการทะเลาะกันเพื่อให้ความคิดของตนเองถูกกว่า หรืออาจจะเป้นเพราะความขัดแย้งในอดีต การไม่ชอบหน้ากัน หมั่นไส้ อะไรประมาณนี้อะค่ะ จากความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะ