คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:18:35+07:00
X =  สัญลักษณ์ธาตุ
Z =  เลขอะตอม จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส
A =  เลขมวล ผลบวกจำนวนนิวตรอนกับโปรตอน