คำตอบ

2014-02-22T13:31:01+07:00
เร็วและคล่อง (ใช้กับกริยาคำพูด) เช่น พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ
2014-02-22T13:48:51+07:00