คำตอบ

2014-02-22T14:04:13+07:00
7 ชนิด คือ
1.คำนาม
2.คำบุพบท
3.คำกริยา
4.คำสันธาน
5.คำวิเศษณ์
6.คำอุทาน
7.คำสรรพนาม
  • pep
  • มือใหม่
2014-02-22T17:07:20+07:00
มี 7 ชนิดค่ะ ได้แก่
1 คำนาม
2 คำสรรพนาม
3 คำกริยา
4 คำวิเศษณ์
5 คำบุพบท
6 คำสันธาน
7 คำอุทาน