ทัศนธาตุ ประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่าง พื้นผิว จุด ตัวอย่างเช่น ภาพ A Sunday Affernoon on the Island of La Grand Jatte (บายวันอาทิตย์บนเกาะลากรองด์แชตต์) ผลงานของ ชอร์ช เซอรา ใช้เทคนิคการนำจุดจำนวนมากมาใช้ในการสร้างผลงาน นำ้หนักอ่อน-แก่ เช่น ภาพ The Last Judgment (การตัดสินครั้งสุดท้าย)ผลงานของ มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี ซึ้งใช้น้ำหนักออน-แก่ ของสีจนทำให้เกิดความเข้มแตกต่างกัน
จุด (Dot)
จุด หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น ไม่มีขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กที่สุด และเป็นธาตุเริ่มแรกที่ทำให้เกิดธาตุอื่น ๆ ขึ้

คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T19:08:27+07:00
ทัศนธาตุคือส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง  น้ำหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่าง พื้นผิว
ทัศนธาตุ ประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่าง พื้นผิว