สงครามระหว่างชาวฟินิเชียน และชาวโรมันโบราณค่ะ แต่ชาวโรมันโบราณออกเสียงคำว่า "ฟินิเชียน" ไม่ได้ จึงเรียกชาวฟินิเชียนว่า "พิวนิก" ค่ะ

คำตอบ

2014-01-15T19:16:12+07:00
เป็นสงครามครั้งใหญ่ ที่โลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่ก็คือสงครามระหว่างชาวฟีนีเซียนและชาวโรมัน