หนี่หาว
หนีห่าว พูดกับคนอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าค่ะ ส่วน หนินห่าว ใช้กับคนที่เคารพหรืออายุมากกว่าค่ะ

คำตอบ

  • pairwa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-02T08:00:14+07:00