ยกตัวอย่างปฎิกิริยาที่คิดว่าเป็นปฎิกิริยาดูดความร้อนหรือคายความร้อนที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

1

คำตอบ

2014-01-17T21:07:13+07:00
ดูดความร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็ง การระเหยของน้ำ คายความร้อน เช่น การแข็งตัวของน้ำ