ในการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย มีรายรับ 470 บาท มีรายจ่าย
380.50 บาท มีเงินคงเหลือเท่าไร

2

คำตอบ

  • aern
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-04T12:47:42+07:00
ถ้าเรามีเงินอยู่ในบัญชีรายรับ-รายจ่าย เรามีอยู่ 470 เราเอาไปซื้อของ 380.50 เราก็จะเหลือเงิน 90.50
  • Minkk
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-08T20:33:59+07:00