คำตอบ

2014-01-19T16:53:18+07:00
ข้อที่ 1 วัตถุจะอยู่ในสภาพหยุดนิ่งเสมอนอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่มีค่าำม่เท่ากับ 0 
ข้อที่ 2 เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับ 0 จะทำให้วัตถุเคลื่นที่ไปทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์
ข้อที่ 3 ทุกแรงกิริยาย่อมมีอรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากัน