คำตอบ

2014-01-17T20:49:21+07:00
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์โลดชื่ว่า อดัม สมิท