คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-16T22:00:36+07:00
การกรอง เป็นวิธีการแยกสารผสม 2 ชนิดออกจากกัน โดยมีสารชนิดหนึ่งที่ละลายได้ดีในตัวทำละลาย ส่วนสารอีกชนิดหนึ่งไม่ละลายในตัวทำละลายเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น : การกรองน้ำเชื่อมโดยใช้ผ้าขาวบาง เศษผงจะติดอยู่ที่ผ้าขาวบางส่วนน้ำเชื่อมจะสะอาดขึ้น และมีรสหวานเหมือนเดิมค่ะ