คำตอบ

2014-01-02T11:36:19+07:00
กระบวนการสร้างกระดาษเริ่มต้นจากต้นไม้ ต้นไม้จะถูกตัดและส่งไปยังโรงงานกระดาษ เยื่อไม้บางชนิดจะต้องถูกฟอกสี ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดกระดาษที่ผลิต จากนั้นเยื่อไม้จะถูกเจือจางด้วยน้ำ และนำไปพ่นบนฉากเป็นชั้นในลักษณะต่างๆ กัน จากนั้นจะถูกอัดด้วยแรงดัน และตากให้แห้ง จากนั้นเมื่อได้ความหนาที่ต้องการ แผ่นกระดาษจะถูกม้วนเก็บ และอาจมีการใส่สีให้กับกระดาษหรือเคลือบพลาสติกเพิ่มความเงางามได้ในขั้นตอนนี้