คำตอบ

2014-01-23T21:55:56+07:00
ถ้าเราคิดไม่ผิดก็น่าจะเป็น ไรโบโซม นะค่ะ ไรโบโซมมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน
2014-01-24T23:30:04+07:00