ภูเขาไฟเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและมีแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาค่ะ โดยในปัจจุบันประเทศที่ภูเขาไฟยังไม่สงบคือ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ยังมีข่าวการปะทุของภูเขาไฟอยู่บ่อยๆ แต่ในประเทศไทยไม่มีค่ะ

คำตอบ

2014-01-25T15:49:48+07:00
ภูเขาไฟเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและมีแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาค่ะ โดยในปัจจุบันประเทศที่ภูเขาไฟยังไม่สงบคือ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ ยังมีข่าวการปะทุของภูเขาไฟอยู่บ่อยๆ แต่ในประเทศไทยไม่มีค่ะ
2014-02-01T08:33:44+07:00
ภูเขาไฟเป็นภูเขาที่มีหินหนืด หรือที่เรียกว่าลาวา (แต่ถ้ายังอยู่ใต้ดินเรียกแมกม่านะครับ) ปะทุออกมาทางปล่องภูเขาไฟ ทำให้มีลาวาและเถ้าถ่านออกมาเยอะมาก