คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T18:15:12+07:00
ความยาวรอบโลกประมาณ 40,000 กิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,700 กิโลเมตรค่ะ
ถ้าจำไม่ผิดเส้นรอบวงของโลกวัดโดย "เอราธอสเธนีส" นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเป็นคนแรกค่ะ