คำตอบ

2014-01-17T20:33:20+07:00
พระเจ้าอู่ทอง เพราะสมัยสุโขทัยตอนปลายนั้นอาณาจักรได้เสื่อมอำนาจลง